پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
در صورتی که خارج از ایران متولد شده‌اید کشور را هم ذکر نمایید
کد ملی خود را درست وارد نمایید
لطفا ایمیل صحیح خود را وارد نمایید
لطفا شماره صحیح خود را وارد نمایید
پر کردن این فیلد الزامی است
کد پستی خود را درست وارد نمایید

مشخصات محل تحصیل مقطع کارشناسی
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
اگر فارغ‌التحصیل نشده‌اید تاریخ احتمالی فارغ‌التحصیلی را وارد نمایید
مشخصات محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد
اگر فارغ‌التحصیل نشده‌اید تاریخ احتمالی فارغ‌التحصیلی را وارد نمایید
مشخصات محل تحصیل مقطع دکتری
اگر فارغ‌التحصیل نشده‌اید تاریخ احتمالی فارغ‌التحصیلی را وارد نمایید

پر کردن این فیلد الزامی است
اگر مشغول به تحصیل هستید در این دانشجو را ثبت کنید. اگر در دانشگاه از فاند RA یا TA استفاده می‌کنید و یا فعالیت دیگری در کنار تحصیل دارید به عنوان شغل همان سمت را ثبت کنید. و اگر در حال حاضر شغلی ندارید بیکار را ثبت کنید.
پر کردن این فیلد الزامی است
اگر در دانشگاه به عنوان RA یا TA فعالیت می‌کنید می‌توانید نام دانشگاه را به عنوان محل اشتغال ثبت کنید. اگر مشغول به فعالیت freelance هستید در این قسمت همان را ثبت کنید. اگر در جایی مشغول به کار نیستید عبارت بیکار و اگر به صورت شخصی کار می‌کنید آزاد را ثبت کنید.
اگر تخصصی فرای تحصیلات دانشگاهی خود دارید (خصوصا اگر به صورت حرفه‌ای در زمینه‌ی دیگری فعالید) در این قسمت عنوان کنید.

در کدام مقطع تحصیلی دانشجوی دانشگاه لرستان بوده‌اید؟

پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است

لطفا در صورت تمایل خلاصه دستاوردهای علمی، پژوهشی، هنری و ... خود را در این قسمت بارگذاری نمایید.
لطفا در صورت تمایل رزومه خود را بارگذاری نمایید.

اگر از دوستان، آشنایان و همکاران خود افراد دیگری را می‌شناسید که دانش‌آموخته‌ی دانشگاه لرستان هستند، اطلاعات تماس آن‌ها را نیز در اختیار ما بگذارید.
انتخاب این گزینه الزامی است
اطلاعات: نام کامل، عکس، رشته و دانشکده، تاریخ ورود و فارغ التحصیلی، ایمیل و شغل.
انتخاب این گزینه الزامی است
اگر هستید لطفا در توضیحات زیر بفرمایید چه شرکت/استارتاپ/کاری را راه‌انداخته و به نتیجه رسانده‌اید.
توضیحات مربوط به کارآفرینی